საქართველოს მოქალაქის მიერ თურქეთის რესპუბლიკაში შესვლის მიზნით
საქართველოს ტერიტორიის დროებით დატოვების ნებართვის მიმღებ პირთა სარეგისტრაციო ფორმა

თურქეთის რესპუბლიკაში შესვლის მიზნით საქართველოს ტერიტორიის დატოვების მსურველ საქართველოს მოქალაქეთა საყურადღებოდ!

უწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭოს გადაწყვეტილებით, 1-ლი ივნისიდან თურქეთის რესპუბლიკაში შესვლის მიზნით საქართველოს ტერიტორიის დატოვების მსურველ პირებს საზღვრის კვეთა შეეძლებათ სპეციალური ნებართვის გარეშე.

დღეიდან საზღვრის კვეთისათვის საჭიროა მხოლოდ:

- ბოლო 72 საათში ჩატარებული PCR-ტესტის უარყოფითი პასუხი
- თურქეთის ჯანდავის სამინისტროს გვერდზე შევსებული სპეციალური განაცხადის ფორმა - https://register.health.gov.tr/